Tỷ giá ngày 01-06-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7800 21,8400 21,7800
 AUD 16,510-52 16,759-53 16,610-52
 CAD 17,209-94 17,591-96 17,365-95
 JPY 173-1 177-1 175-1
 EUR 23,595-141 23,878-142 23,666-141
 CHF 22,783-109 23,149-111 22,943-110
 GBP 32,847-229 33,375-232 33,078-230
 SGD 15,927-58 16,247-59 16,039-58
 THB 6350 6610 6350
 MYR - 5,963-64 5,887-63
 DKK - 3,238-19 3,139-19
 HKD 2,7760 2,8320 2,7950
 INR - 3501 3361
 KRW - 200 200
 KWD - 73,127-97 70,900-94
 NOK - 2,816-28 2,731-27
 RUB - 458-3 374-3
 SEK - 2,576-36 2,513-35

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 01-06-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,850 0 21,870 0

Tỷ giá trung tâm ngày 01-06-2015

1USD = 0