Tỷ giá ngày 01-04-2024

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 24,6000 24,9700 24,6300
 AUD 15,75022 16,42023 15,90922
 CAD 17,86526 18,62527 18,04627
 JPY 1590 1680 1610
 EUR 26,06141 27,49143 26,32441
 CHF 26,790-15 27,929-15 27,060-15
 GBP 30,51222 31,81023 30,82022
 CNY 3,360-2 3,503-2 3,394-2
 SGD 17,9235 18,6866 18,1045
 THB 6031 6951 6701
 MYR - 5,309-2 5,196-2
 DKK - 3,6556 3,5206
 HKD 3,0880 3,2200 3,1200
 INR - 3090 2970
 KRW 160 190 180
 KWD - 83,616-27 80,398-26
 NOK - 2,3398 2,2437
 RUB - 255-1 -
 SEK - 2,3719 2,2758

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 01-04-2024

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,380 -10 25,480 10

Tỷ giá trung tâm ngày 01-04-2024

1USD = 24,005 2