Tỷ giá ngày 01-04-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2550 22,3250 22,2550
 AUD 16,883-45 17,137-49 16,985-45
 CAD 16,840-98 17,214-104 16,993-98
 JPY 1960 1990 1980
 EUR 25,16950 25,47045 25,24450
 CHF 22,94269 23,31065 23,10470
 GBP 31,579-114 32,086-123 31,802-115
 SGD 16,283-59 16,611-64 16,398-60
 THB 6211 6471 6211
 MYR - 5,751-4 5,677-3
 DKK - 3,4577 3,3527
 HKD 2,8360 2,8930 2,8560
 INR - 348-1 3350
 KRW - 210 190
 KWD - 76,570-25 73,676-8
 NOK - 2,7362 2,6523
 RUB - 3693 3023
 SEK - 2,7792 2,7112

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 01-04-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,280 0 22,300 0

Tỷ giá trung tâm ngày 01-04-2016

1USD = 21,850 -7