Tỷ giá ngày 01-04-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,55020 21,61020 21,55020
 AUD 16,210-1 16,4623 16,308-1
 CAD 16,72660 17,10566 16,87861
 JPY 1770 1800 1790
 EUR 22,951-9 23,284-3 23,020-9
 CHF 21,96673 22,33080 22,12174
 GBP 31,465-15 31,985-8 31,686-15
 SGD 15,52274 15,90579 15,63174
 THB 6500 6770 6500
 MYR - 5,8773 5,7991
 DKK - 3,1500 3,053-1
 HKD 2,7462 2,8032 2,7652
 INR - 3542 3391
 KRW - 220 180
 KWD - 72,90275 70,64956
 NOK - 2,7083 2,6253
 RUB - 411-5 336-5
 SEK - 2,5343 2,4703

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 01-04-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,650 30 21,670 30

Tỷ giá trung tâm ngày 01-04-2015

1USD = 0