Tỷ giá ngày 01-03-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2650 22,3350 22,2650
 AUD 15,831104 16,069105 15,927104
 CAD 16,25838 16,61839 16,40539
 JPY 1940 1980 1960
 EUR 24,051-162 24,339-164 24,123-162
 CHF 22,046-91 22,400-92 22,201-91
 GBP 30,756165 31,249168 30,972167
 SGD 15,70166 16,01767 15,81266
 THB 6141 6391 6141
 MYR - 5,38863 5,31962
 DKK - 3,300-22 3,200-21
 HKD 2,8312 2,8882 2,8512
 INR - 3354 3213
 KRW - 190 180
 KWD - 75,3990 73,1050
 NOK - 2,62111 2,54111
 RUB - 3356 2745
 SEK - 2,628-12 2,564-11

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 01-03-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,280 -20 22,310 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 01-03-2016

1USD = 21,907 -7