Tỷ giá ngày 01-03-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3350 21,3850 21,3350
 AUD 16,5020 16,7500 16,6010
 CAD 16,8310 17,2050 16,9840
 JPY 1770 1800 1780
 EUR 23,7510 24,0370 23,8230
 CHF 22,2340 22,5920 22,3910
 GBP 32,5790 33,1040 32,8090
 SGD 15,4950 15,8700 15,6040
 THB 6460 6730 6460
 MYR - 5,9410 5,8650
 DKK - 3,2570 3,1580
 HKD 2,7170 2,7720 2,7370
 INR - 3530 3390
 KRW - 220 180
 KWD - 73,2950 71,0620
 NOK - 2,8360 2,7500
 RUB - 3890 3180
 SEK - 2,5750 2,5110

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 01-03-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,500 20 21,520 20

Tỷ giá trung tâm ngày 01-03-2015

1USD = 0