Tỷ giá ngày 01-02-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,26095 22,33095 22,26095
 AUD 15,586-51 15,820-56 15,680-52
 CAD 15,65225 16,00022 15,79526
 JPY 1810 1850 1830
 EUR 24,0037 24,2901 24,0757
 CHF 21,57224 21,91819 21,72424
 GBP 31,412-104 31,916-113 31,633-104
 SGD 15,44938 15,76035 15,55838
 THB 6134 6394 6134
 MYR - 5,406-5 5,337-4
 DKK - 3,2920 3,1921
 HKD 2,82614 2,88313 2,84614
 INR - 3362 3232
 KRW - 200 190
 KWD - 74,620333 72,349340
 NOK - 2,610-7 2,531-6
 RUB - 325-3 266-2
 SEK - 2,636-4 2,571-3

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 01-02-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,330 -60 22,370 -50

Tỷ giá trung tâm ngày 01-02-2016

1USD = 21,892 11