Tỷ giá ngày 01-01-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3800 21,4050 21,3800
 AUD 17,1110 17,8460 17,2140
 CAD 17,9390 18,8410 18,1010
 JPY 1740 1820 1760
 EUR 25,4660 26,4800 25,5420
 CHF 21,0530 22,0670 21,2010
 GBP 32,5130 33,9440 32,7420
 SGD 15,7350 16,5590 15,8460
 THB 6290 6730 6290
 MYR - 6,2460 6,0010
 DKK - 3,5970 3,3940
 HKD 2,6850 2,8150 2,7040
 INR - 3500 3270
 KRW - 220 180
 KWD - 75,3690 71,1190
 NOK - 2,9740 2,8060
 RUB - 4140 3300
 SEK - 2,8440 2,7000

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 01-01-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,560 -10 21,580 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 01-01-2015

1USD = 0