Giá vàng ngày 30-04-2021

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 55,3000 55,6500
Nhẫn 9999 1c->5c 51,9500 52,5500
Vàng nữ trang 9999 51,5500 52,2500
Vàng nữ trang 24K 50,7330 51,7330
Vàng nữ trang 18K 37,3410 39,3410
Vàng nữ trang 14K 28,6150 30,6150
Vàng nữ trang 10K 19,9400 21,9400
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 55,3000 55,6700
SJC Đà Nẵng 55,3000 55,6700
SJC Nha Trang 55,3000 55,6700
SJC Cà Mau 55,3000 55,6700
SJC Bình Phước 55,2800 55,6700
SJC Huế 55,2700 55,6800
SJC Biên Hòa 55,3000 55,6500
SJC Miền Tây 55,3000 55,6500
SJC Quãng Ngãi 55,3000 55,6500
SJC Đà Lạt 47,7700 48,2000
SJC Long Xuyên 55,3200 55,7000
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 55,2000 55,6000
DOJI HN 55,100-50 55,600-50
PNJ HCM 55,2000 55,6000
PNJ Hà Nội 55,2000 55,6000
Phú Qúy SJC 55,230-40 55,6000
Mi Hồng 55,4800 55,7000
Bảo Tín Minh Châu 56,3500 56,8000
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 55,3200 55,5200
ACB 55,3000 55,5500
Sacombank 54,3800 54,5800
SCB 55,2500 55,5000
MARITIME BANK 54,5000 55,6000
TPBANK GOLD 55,100-50 55,600-50