Giá vàng ngày 28-02-2021

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 55,7000 56,2000
Nhẫn 9999 1c->5c 53,1000 53,7000
Vàng nữ trang 9999 52,7000 53,5000
Vàng nữ trang 24K 51,9700 52,9700
Vàng nữ trang 18K 38,2790 40,2790
Vàng nữ trang 14K 29,3440 31,3440
Vàng nữ trang 10K 20,4620 22,4620
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 55,7000 56,2200
SJC Đà Nẵng 55,7000 56,2200
SJC Nha Trang 55,7000 56,2200
SJC Cà Mau 55,7000 56,2200
SJC Bình Phước 55,6800 56,2200
SJC Huế 55,6700 56,2300
SJC Biên Hòa 55,7000 56,2000
SJC Miền Tây 55,7000 56,2000
SJC Quãng Ngãi 55,7000 56,2000
SJC Đà Lạt 47,7700 48,2000
SJC Long Xuyên 55,7200 56,2500
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 55,5500 56,1500
DOJI HN 55,5500 56,1500
PNJ HCM 55,5000 56,0500
PNJ Hà Nội 55,5000 56,0500
Phú Qúy SJC 55,7000 56,1500
Mi Hồng 55,9000 56,150-50
Bảo Tín Minh Châu 56,3500 56,8000
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 56,0200 56,2200
ACB 55,4000 55,9000
Sacombank 54,3800 54,5800
SCB 55,5000 56,0000
MARITIME BANK 55,2000 56,8500
TPBANK GOLD 55,5500 56,1500