Giá vàng ngày 27-01-2023

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 67,500600 68,500600
Nhẫn 9999 1c->5c 55,250650 56,250650
Vàng nữ trang 9999 55,050650 55,850650
Vàng nữ trang 24K 53,997644 55,297644
Vàng nữ trang 18K 40,042488 42,042488
Vàng nữ trang 14K 30,714379 32,714379
Vàng nữ trang 10K 21,442271 23,442271
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 67,500600 68,520600
SJC Đà Nẵng 67,500600 68,520600
SJC Nha Trang 67,500600 68,520600
SJC Cà Mau 67,500600 68,520600
SJC Bình Phước 67,480600 68,520600
SJC Huế 67,470600 68,530600
SJC Biên Hòa 67,500600 68,500600
SJC Miền Tây 67,500600 68,500600
SJC Quãng Ngãi 67,500600 68,500600
SJC Long Xuyên 67,520600 68,550600
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 67,200500 68,500800
DOJI HN 67,6001,100 68,600100
PNJ HCM 67,200300 68,200400
PNJ Hà Nội 67,200300 68,200400
Phú Qúy SJC 67,600800 68,600800
Bảo Tín Minh Châu 67,520700 68,500700
Mi Hồng 67,600300 68,400100
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 67,200300 68,200300
SCB 66,900600 68,9001,100
TPBANK GOLD 67,6001,100 68,600100