Giá vàng ngày 23-06-2022

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 67,900150 68,700150
Nhẫn 9999 1c->5c 53,80050 54,75050
Vàng nữ trang 9999 53,65050 54,35050
Vàng nữ trang 24K 52,51250 53,81250
Vàng nữ trang 18K 38,91738 40,91738
Vàng nữ trang 14K 29,83929 31,83929
Vàng nữ trang 10K 20,81621 22,81621
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 67,900150 68,720150
SJC Đà Nẵng 67,900150 68,720150
SJC Nha Trang 67,900150 68,720150
SJC Cà Mau 67,900150 68,720150
SJC Bình Phước 67,880150 68,720150
SJC Huế 67,870150 68,730150
SJC Biên Hòa 67,900150 68,700150
SJC Miền Tây 67,900150 68,700150
SJC Quãng Ngãi 67,900150 68,700150
SJC Long Xuyên 67,920150 68,750150
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 67,90050 68,60050
DOJI HN 67,75050 68,55050
PNJ HCM 67,8000 68,600100
PNJ Hà Nội 67,86040 68,60050
Phú Qúy SJC 67,85050 68,60050
Bảo Tín Minh Châu 67,87040 68,59050
Mi Hồng 68,150100 68,4500
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 67,700100 68,500100
SCB 67,700150 68,700250
TPBANK GOLD 67,75050 68,55050