Giá vàng ngày 22-06-2022

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 67,750-100 68,550-100
Nhẫn 9999 1c->5c 53,750-150 54,700-150
Vàng nữ trang 9999 53,600-150 54,300-150
Vàng nữ trang 24K 52,462-149 53,762-149
Vàng nữ trang 18K 38,879-113 40,879-113
Vàng nữ trang 14K 29,810-88 31,810-88
Vàng nữ trang 10K 20,795-63 22,795-63
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 67,750-100 68,570-100
SJC Đà Nẵng 67,750-100 68,570-100
SJC Nha Trang 67,750-100 68,570-100
SJC Cà Mau 67,750-100 68,570-100
SJC Bình Phước 67,730-100 68,570-100
SJC Huế 67,720-100 68,580-100
SJC Biên Hòa 67,750-100 68,550-100
SJC Miền Tây 67,750-100 68,550-100
SJC Quãng Ngãi 67,750-100 68,550-100
SJC Long Xuyên 67,770-100 68,600-100
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 67,8500 68,550-100
DOJI HN 67,700-100 68,500-100
PNJ HCM 67,8000 68,500-100
PNJ Hà Nội 67,82020 68,550-100
Phú Qúy SJC 67,800-100 68,550-100
Bảo Tín Minh Châu 67,830-90 68,540-90
Mi Hồng 68,050-150 68,450-100
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 67,600-100 68,400-100
SCB 67,55050 68,450-50
TPBANK GOLD 67,700-100 68,500-100