Giá vàng ngày 21-07-2021

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 56,800-100 57,450-100
Nhẫn 9999 1c->5c 51,200-150 51,900-150
Vàng nữ trang 9999 50,900-150 51,600-150
Vàng nữ trang 24K 50,089-149 51,089-149
Vàng nữ trang 18K 36,854-112 38,854-112
Vàng nữ trang 14K 28,236-87 30,236-87
Vàng nữ trang 10K 19,669-63 21,669-63
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 56,800-100 57,470-100
SJC Đà Nẵng 56,800-100 57,470-100
SJC Nha Trang 56,800-100 57,470-100
SJC Cà Mau 56,800-100 57,470-100
SJC Bình Phước 56,780-100 57,470-100
SJC Huế 56,770-100 57,480-100
SJC Biên Hòa 56,800-100 57,450-100
SJC Miền Tây 56,800-100 57,450-100
SJC Quãng Ngãi 56,800-100 57,450-100
SJC Đà Lạt 47,7700 48,2000
SJC Long Xuyên 56,820-100 57,500-100
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 56,750-100 57,500-50
DOJI HN 56,8000 57,500-50
PNJ HCM 56,800-100 57,450-100
PNJ Hà Nội 56,9000 57,450-100
Phú Qúy SJC 57,00050 57,60050
Mi Hồng 55,4800 55,7000
Bảo Tín Minh Châu 56,3500 56,8000
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 56,95050 57,50050
ACB 56,850-100 57,350-100
Sacombank 54,3800 54,5800
SCB 56,8000 57,500-100
MARITIME BANK 54,5000 55,6000
TPBANK GOLD 56,8000 57,500-50