Giá vàng ngày 21-06-2022

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 67,8500 68,6500
Nhẫn 9999 1c->5c 53,900-50 54,850-50
Vàng nữ trang 9999 53,750-50 54,450-50
Vàng nữ trang 24K 52,611-49 53,911-49
Vàng nữ trang 18K 38,992-37 40,992-37
Vàng nữ trang 14K 29,898-29 31,898-29
Vàng nữ trang 10K 20,858-21 22,858-21
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 67,8500 68,6700
SJC Đà Nẵng 67,8500 68,6700
SJC Nha Trang 67,8500 68,6700
SJC Cà Mau 67,8500 68,6700
SJC Bình Phước 67,8300 68,6700
SJC Huế 67,8200 68,6800
SJC Biên Hòa 67,8500 68,6500
SJC Miền Tây 67,8500 68,6500
SJC Quãng Ngãi 67,8500 68,6500
SJC Long Xuyên 67,8700 68,7000
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 67,8500 68,6500
DOJI HN 67,8000 68,600-40
PNJ HCM 67,8000 68,6000
PNJ Hà Nội 67,8000 68,650-50
Phú Qúy SJC 67,90050 68,6500
Bảo Tín Minh Châu 67,92050 68,630-10
Mi Hồng 68,20050 68,55050
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 67,700-50 68,500-50
SCB 67,5000 68,5000
TPBANK GOLD 67,8000 68,600-40