Giá vàng ngày 19-11-2023

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 69,9500 70,7500
Nhẫn 9999 1c->5c 59,1000 60,1000
Vàng nữ trang 9999 59,0000 59,8000
Vàng nữ trang 24K 58,0080 59,2080
Vàng nữ trang 18K 43,0040 45,0040
Vàng nữ trang 14K 33,0170 35,0170
Vàng nữ trang 10K 23,0890 25,0890
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 69,9500 70,7700
SJC Đà Nẵng 69,9500 70,7700
SJC Nha Trang 69,9500 70,7700
SJC Cà Mau 69,9500 70,7700
SJC Huế 69,9200 70,7700
SJC Miền Tây 69,9500 70,7500
SJC Quãng Ngãi 69,9500 70,7500
SJC Biên Hòa 69,9500 70,7500
SJC Bạc Liêu 69,9500 70,7700
SJC Hạ Long 69,9300 70,7700
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 70,0000 70,8000
DOJI HN 69,9500 70,7500
PNJ HCM 70,0000 70,8500
PNJ Hà Nội 70,0000 70,8500
Phú Qúy SJC 69,9500 70,7000
Bảo Tín Minh Châu 70,02020 70,700-50
Mi Hồng 70,000-100 70,500-100
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 70,2000 70,7000
TPBANK GOLD 69,9500 70,7500