Giá vàng ngày 19-07-2021

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 56,90050 57,55050
Nhẫn 9999 1c->5c 51,200-50 51,900-50
Vàng nữ trang 9999 50,900-50 51,600-50
Vàng nữ trang 24K 50,089-50 51,089-50
Vàng nữ trang 18K 36,854-37 38,854-37
Vàng nữ trang 14K 28,236-29 30,236-29
Vàng nữ trang 10K 19,669-21 21,669-21
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 56,90050 57,57050
SJC Đà Nẵng 56,90050 57,57050
SJC Nha Trang 56,90050 57,57050
SJC Cà Mau 56,90050 57,57050
SJC Bình Phước 56,88050 57,57050
SJC Huế 56,87050 57,58050
SJC Biên Hòa 56,90050 57,55050
SJC Miền Tây 56,90050 57,55050
SJC Quãng Ngãi 56,90050 57,55050
SJC Đà Lạt 47,7700 48,2000
SJC Long Xuyên 56,92050 57,60050
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 56,8000 57,4500
DOJI HN 56,85050 57,550100
PNJ HCM 56,90050 57,55050
PNJ Hà Nội 56,90050 57,55050
Phú Qúy SJC 56,90050 57,53080
Mi Hồng 55,4800 55,7000
Bảo Tín Minh Châu 56,3500 56,8000
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 57,0000 57,5500
ACB 56,950150 57,450150
Sacombank 54,3800 54,5800
SCB 56,85050 57,650150
MARITIME BANK 54,5000 55,6000
TPBANK GOLD 56,85050 57,550100