Giá vàng ngày 19-06-2022

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 67,8500 68,6500
Nhẫn 9999 1c->5c 53,9000 54,8500
Vàng nữ trang 9999 53,7500 54,4500
Vàng nữ trang 24K 52,6110 53,9110
Vàng nữ trang 18K 38,9920 40,9920
Vàng nữ trang 14K 29,8980 31,8980
Vàng nữ trang 10K 20,8580 22,8580
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 67,8500 68,6700
SJC Đà Nẵng 67,8500 68,6700
SJC Nha Trang 67,8500 68,6700
SJC Cà Mau 67,8500 68,6700
SJC Bình Phước 67,8300 68,6700
SJC Huế 67,8200 68,6800
SJC Biên Hòa 67,8500 68,6500
SJC Miền Tây 67,8500 68,6500
SJC Quãng Ngãi 67,8500 68,6500
SJC Long Xuyên 67,8700 68,7000
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 67,9000 68,6000
DOJI HN 67,8000 68,6500
PNJ HCM 67,8000 68,7000
PNJ Hà Nội 67,8000 68,7000
Phú Qúy SJC 67,8500 68,6000
Bảo Tín Minh Châu 67,87010 68,59010
Mi Hồng 68,000-100 68,400-50
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 67,8000 68,6000
SCB 67,6000 68,6000
TPBANK GOLD 67,8000 68,6500