Giá vàng ngày 18-07-2021

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 56,8500 57,5000
Nhẫn 9999 1c->5c 51,2500 51,9500
Vàng nữ trang 9999 50,9500 51,6500
Vàng nữ trang 24K 50,1390 51,1390
Vàng nữ trang 18K 36,8910 38,8910
Vàng nữ trang 14K 28,2650 30,2650
Vàng nữ trang 10K 19,6900 21,6900
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 56,8500 57,5200
SJC Đà Nẵng 56,8500 57,5200
SJC Nha Trang 56,8500 57,5200
SJC Cà Mau 56,8500 57,5200
SJC Bình Phước 56,8300 57,5200
SJC Huế 56,8200 57,5300
SJC Biên Hòa 56,8500 57,5000
SJC Miền Tây 56,8500 57,5000
SJC Quãng Ngãi 56,8500 57,5000
SJC Đà Lạt 47,7700 48,2000
SJC Long Xuyên 56,8700 57,5500
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 56,800-50 57,450-150
DOJI HN 56,8000 57,4500
PNJ HCM 56,8500 57,5000
PNJ Hà Nội 56,8500 57,5000
Phú Qúy SJC 56,8500 57,4500
Mi Hồng 55,4800 55,7000
Bảo Tín Minh Châu 56,3500 56,8000
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 57,0000 57,5500
ACB 56,8000 57,3000
Sacombank 54,3800 54,5800
SCB 56,8000 57,5000
MARITIME BANK 54,5000 55,6000
TPBANK GOLD 56,8000 57,4500