Giá vàng ngày 18-06-2022

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 67,850-100 68,650-100
Nhẫn 9999 1c->5c 53,900-150 54,850-150
Vàng nữ trang 9999 53,750-150 54,450-150
Vàng nữ trang 24K 52,611-148 53,911-148
Vàng nữ trang 18K 38,992-112 40,992-112
Vàng nữ trang 14K 29,898-87 31,898-87
Vàng nữ trang 10K 20,858-62 22,858-62
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 67,850-100 68,670-100
SJC Đà Nẵng 67,850-100 68,670-100
SJC Nha Trang 67,850-100 68,670-100
SJC Cà Mau 67,850-100 68,670-100
SJC Bình Phước 67,830-100 68,670-100
SJC Huế 67,820-100 68,680-100
SJC Biên Hòa 67,850-100 68,650-100
SJC Miền Tây 67,850-100 68,650-100
SJC Quãng Ngãi 67,850-100 68,650-100
SJC Long Xuyên 67,870-100 68,700-100
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 67,9000 68,600-100
DOJI HN 67,800-100 68,650-50
PNJ HCM 67,8000 68,7000
PNJ Hà Nội 67,800-150 68,700-50
Phú Qúy SJC 67,850-100 68,600-100
Bảo Tín Minh Châu 67,860-120 68,580-110
Mi Hồng 68,100-100 68,450-150
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 67,8000 68,6000
SCB 67,600-200 68,6000
TPBANK GOLD 67,800-100 68,650-50