Giá vàng ngày 17-07-2021

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 56,850100 57,5000
Nhẫn 9999 1c->5c 51,250-150 51,950-150
Vàng nữ trang 9999 50,950-150 51,650-150
Vàng nữ trang 24K 50,139-148 51,139-148
Vàng nữ trang 18K 36,891-113 38,891-113
Vàng nữ trang 14K 28,265-87 30,265-87
Vàng nữ trang 10K 19,690-63 21,690-63
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 56,850100 57,5200
SJC Đà Nẵng 56,850100 57,5200
SJC Nha Trang 56,850100 57,5200
SJC Cà Mau 56,850100 57,5200
SJC Bình Phước 56,830100 57,5200
SJC Huế 56,820100 57,5300
SJC Biên Hòa 56,850100 57,5000
SJC Miền Tây 56,850100 57,5000
SJC Quãng Ngãi 56,850100 57,5000
SJC Đà Lạt 47,7700 48,2000
SJC Long Xuyên 56,870100 57,5500
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 56,8500 57,6000
DOJI HN 56,80050 57,450-50
PNJ HCM 56,850100 57,5000
PNJ Hà Nội 56,850100 57,5000
Phú Qúy SJC 56,850-100 57,450-50
Mi Hồng 55,4800 55,7000
Bảo Tín Minh Châu 56,3500 56,8000
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 57,0000 57,5500
ACB 56,800-100 57,300-100
Sacombank 54,3800 54,5800
SCB 56,800-100 57,500-100
MARITIME BANK 54,5000 55,6000
TPBANK GOLD 56,80050 57,450-50