Giá vàng ngày 11-06-2021

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 56,900200 57,500200
Nhẫn 9999 1c->5c 52,90050 53,50050
Vàng nữ trang 9999 52,50050 53,20050
Vàng nữ trang 24K 51,67349 52,67349
Vàng nữ trang 18K 38,05438 40,05438
Vàng nữ trang 14K 29,16929 31,16929
Vàng nữ trang 10K 20,33721 22,33721
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 56,900200 57,520200
SJC Đà Nẵng 56,900200 57,520200
SJC Nha Trang 56,900200 57,520200
SJC Cà Mau 56,900200 57,520200
SJC Bình Phước 56,880200 57,520200
SJC Huế 56,870200 57,530200
SJC Biên Hòa 56,900200 57,500200
SJC Miền Tây 56,900200 57,500200
SJC Quãng Ngãi 56,900200 57,500200
SJC Đà Lạt 47,7700 48,2000
SJC Long Xuyên 56,920200 57,550200
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 56,900250 57,500300
DOJI HN 56,850200 57,400200
PNJ HCM 56,900200 57,500200
PNJ Hà Nội 56,900200 57,500200
Phú Qúy SJC 56,900220 57,380180
Mi Hồng 55,4800 55,7000
Bảo Tín Minh Châu 56,3500 56,8000
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 57,000250 57,500250
ACB 57,000300 57,450300
Sacombank 54,3800 54,5800
SCB 57,050250 57,550250
MARITIME BANK 54,5000 55,6000
TPBANK GOLD 56,850200 57,400200