Giá vàng ngày 10-06-2021

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 56,70050 57,30050
Nhẫn 9999 1c->5c 52,85050 53,45050
Vàng nữ trang 9999 52,45050 53,15050
Vàng nữ trang 24K 51,62450 52,62450
Vàng nữ trang 18K 38,01637 40,01637
Vàng nữ trang 14K 29,14030 31,14030
Vàng nữ trang 10K 20,31621 22,31621
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 56,70050 57,32050
SJC Đà Nẵng 56,70050 57,32050
SJC Nha Trang 56,70050 57,32050
SJC Cà Mau 56,70050 57,32050
SJC Bình Phước 56,68050 57,32050
SJC Huế 56,67050 57,33050
SJC Biên Hòa 56,70050 57,30050
SJC Miền Tây 56,70050 57,30050
SJC Quãng Ngãi 56,70050 57,30050
SJC Đà Lạt 47,7700 48,2000
SJC Long Xuyên 56,72050 57,35050
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 56,650-50 57,200-50
DOJI HN 56,6500 57,2000
PNJ HCM 56,70050 57,30050
PNJ Hà Nội 56,70050 57,30050
Phú Qúy SJC 56,68030 57,2000
Mi Hồng 55,4800 55,7000
Bảo Tín Minh Châu 56,3500 56,8000
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 56,750150 57,250150
ACB 56,700100 57,150100
Sacombank 54,3800 54,5800
SCB 56,800300 57,300200
MARITIME BANK 54,5000 55,6000
TPBANK GOLD 56,6500 57,2000