Giá vàng ngày 09-06-2021

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 56,650-100 57,250-100
Nhẫn 9999 1c->5c 52,800-80 53,400-80
Vàng nữ trang 9999 52,400-80 53,100-80
Vàng nữ trang 24K 51,574-79 52,574-79
Vàng nữ trang 18K 37,979-60 39,979-60
Vàng nữ trang 14K 29,110-47 31,110-47
Vàng nữ trang 10K 20,295-33 22,295-33
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 56,650-100 57,270-100
SJC Đà Nẵng 56,650-100 57,270-100
SJC Nha Trang 56,650-100 57,270-100
SJC Cà Mau 56,650-100 57,270-100
SJC Bình Phước 56,630-100 57,270-100
SJC Huế 56,620-100 57,280-100
SJC Biên Hòa 56,650-100 57,250-100
SJC Miền Tây 56,650-100 57,250-100
SJC Quãng Ngãi 56,650-100 57,250-100
SJC Đà Lạt 47,7700 48,2000
SJC Long Xuyên 56,670-100 57,300-100
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 56,700-150 57,250-170
DOJI HN 56,650-100 57,200-100
PNJ HCM 56,650-100 57,250-100
PNJ Hà Nội 56,650-100 57,250-100
Phú Qúy SJC 56,650-200 57,200-100
Mi Hồng 55,4800 55,7000
Bảo Tín Minh Châu 56,3500 56,8000
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 56,600-150 57,100-150
ACB 56,600-100 57,050-150
Sacombank 54,3800 54,5800
SCB 56,500-250 57,100-250
MARITIME BANK 54,5000 55,6000
TPBANK GOLD 56,650-100 57,200-100