Giá vàng ngày 08-06-2021

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 56,750150 57,350150
Nhẫn 9999 1c->5c 52,880-20 53,480-20
Vàng nữ trang 9999 52,480-20 53,180-20
Vàng nữ trang 24K 51,653-20 52,653-20
Vàng nữ trang 18K 38,039-15 40,039-15
Vàng nữ trang 14K 29,157-12 31,157-12
Vàng nữ trang 10K 20,328-9 22,328-9
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 56,750150 57,370150
SJC Đà Nẵng 56,750150 57,370150
SJC Nha Trang 56,750150 57,370150
SJC Cà Mau 56,750150 57,370150
SJC Bình Phước 56,730150 57,370150
SJC Huế 56,720150 57,380150
SJC Biên Hòa 56,750150 57,350150
SJC Miền Tây 56,750150 57,350150
SJC Quãng Ngãi 56,750150 57,350150
SJC Đà Lạt 47,7700 48,2000
SJC Long Xuyên 56,770150 57,400150
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 56,850200 57,420170
DOJI HN 56,750100 57,30050
PNJ HCM 56,750150 57,350150
PNJ Hà Nội 56,750150 57,350150
Phú Qúy SJC 56,850120 57,300100
Mi Hồng 55,4800 55,7000
Bảo Tín Minh Châu 56,3500 56,8000
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 56,75050 57,25050
ACB 56,700100 57,200100
Sacombank 54,3800 54,5800
SCB 56,750100 57,350100
MARITIME BANK 54,5000 55,6000
TPBANK GOLD 56,750100 57,30050