Giá vàng ngày 05-07-2022

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 68,200100 68,800100
Nhẫn 9999 1c->5c 53,0500 54,0000
Vàng nữ trang 9999 52,9000 53,6000
Vàng nữ trang 24K 51,7690 53,0690
Vàng nữ trang 18K 38,3540 40,3540
Vàng nữ trang 14K 29,4020 31,4020
Vàng nữ trang 10K 20,5030 22,5030
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 68,200100 68,820100
SJC Đà Nẵng 68,200100 68,820100
SJC Nha Trang 68,200100 68,820100
SJC Cà Mau 68,200100 68,820100
SJC Bình Phước 68,180100 68,820100
SJC Huế 68,170100 68,830100
SJC Biên Hòa 68,200100 68,800100
SJC Miền Tây 68,200100 68,800100
SJC Quãng Ngãi 68,200100 68,800100
SJC Long Xuyên 68,220100 68,850100
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 68,1500 68,7500
DOJI HN 68,15050 68,75050
PNJ HCM 68,1000 68,7000
PNJ Hà Nội 68,2000 68,8000
Phú Qúy SJC 68,150-50 68,700-50
Bảo Tín Minh Châu 68,160-50 68,690-40
Mi Hồng 68,350100 68,7000
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 68,0000 68,6000
SCB 67,900100 68,700100
TPBANK GOLD 68,15050 68,75050