Giá vàng ngày 04-08-2022

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 66,400400 67,400400
Nhẫn 9999 1c->5c 52,600-100 53,500-100
Vàng nữ trang 9999 52,500-100 53,100-100
Vàng nữ trang 24K 51,274-99 52,574-99
Vàng nữ trang 18K 37,979-75 39,979-75
Vàng nữ trang 14K 29,110-59 31,110-59
Vàng nữ trang 10K 20,295-42 22,295-42
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 66,400400 67,420400
SJC Đà Nẵng 66,400400 67,420400
SJC Nha Trang 66,400400 67,420400
SJC Cà Mau 66,400400 67,420400
SJC Bình Phước 66,380400 67,420400
SJC Huế 66,370400 67,430400
SJC Biên Hòa 66,400400 67,400400
SJC Miền Tây 66,400400 67,400400
SJC Quãng Ngãi 66,400400 67,400400
SJC Long Xuyên 66,420400 67,450400
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 66,5501,250 67,350750
DOJI HN 66,2501,250 67,350850
PNJ HCM 66,400400 67,400400
PNJ Hà Nội 66,450450 67,400400
Phú Qúy SJC 66,500700 67,500500
Bảo Tín Minh Châu 66,600700 67,400400
Mi Hồng 66,700800 67,500500
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 66,400600 67,400600
SCB 66,500500 67,500500
TPBANK GOLD 66,2501,250 67,350850