Giá vàng ngày 03-05-2021

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 55,37070 55,750100
Nhẫn 9999 1c->5c 51,870-80 52,470-80
Vàng nữ trang 9999 51,470-80 52,170-80
Vàng nữ trang 24K 50,653-80 51,653-80
Vàng nữ trang 18K 37,281-60 39,281-60
Vàng nữ trang 14K 28,568-47 30,568-47
Vàng nữ trang 10K 19,907-33 21,907-33
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 55,37070 55,770100
SJC Đà Nẵng 55,37070 55,770100
SJC Nha Trang 55,37070 55,770100
SJC Cà Mau 55,37070 55,770100
SJC Bình Phước 55,35070 55,770100
SJC Huế 55,34070 55,780100
SJC Biên Hòa 55,37070 55,750100
SJC Miền Tây 55,37070 55,750100
SJC Quãng Ngãi 55,37070 55,750100
SJC Đà Lạt 47,7700 48,2000
SJC Long Xuyên 55,39070 55,800100
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 55,300200 55,750150
DOJI HN 55,250100 55,700100
PNJ HCM 55,2000 55,6000
PNJ Hà Nội 55,2000 55,6000
Phú Qúy SJC 55,400150 55,750150
Mi Hồng 55,4800 55,7000
Bảo Tín Minh Châu 56,3500 56,8000
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 55,3200 55,5200
ACB 55,3000 55,5500
Sacombank 54,3800 54,5800
SCB 55,2500 55,5000
MARITIME BANK 54,5000 55,6000
TPBANK GOLD 55,250100 55,700100