Giá vàng ngày 02-08-2022

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 67,400600 68,400600
Nhẫn 9999 1c->5c 52,600100 53,500100
Vàng nữ trang 9999 52,500100 53,100100
Vàng nữ trang 24K 51,27499 52,57499
Vàng nữ trang 18K 37,97975 39,97975
Vàng nữ trang 14K 29,11058 31,11058
Vàng nữ trang 10K 20,29542 22,29542
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 67,400600 68,420600
SJC Đà Nẵng 67,400600 68,420600
SJC Nha Trang 67,400600 68,420600
SJC Cà Mau 67,400600 68,420600
SJC Bình Phước 67,380600 68,420600
SJC Huế 67,370600 68,430600
SJC Biên Hòa 67,400600 68,400600
SJC Miền Tây 67,400600 68,400600
SJC Quãng Ngãi 67,400600 68,400600
SJC Long Xuyên 67,420600 68,450600
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 67,500500 68,300500
DOJI HN 67,350650 68,350650
PNJ HCM 67,400400 68,400400
PNJ Hà Nội 67,400400 68,400400
Phú Qúy SJC 67,400500 68,400500
Bảo Tín Minh Châu 67,410490 68,380490
Mi Hồng 67,700250 68,300100
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 67,700300 68,400400
SCB 67,500700 68,500700
TPBANK GOLD 67,350650 68,350650