Giá vàng ngày 01-08-2022

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 66,800700 67,800700
Nhẫn 9999 1c->5c 52,500200 53,400200
Vàng nữ trang 9999 52,400200 53,000200
Vàng nữ trang 24K 51,175198 52,475198
Vàng nữ trang 18K 37,904150 39,904150
Vàng nữ trang 14K 29,052117 31,052117
Vàng nữ trang 10K 20,25383 22,25383
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 66,800700 67,820700
SJC Đà Nẵng 66,800700 67,820700
SJC Nha Trang 66,800700 67,820700
SJC Cà Mau 66,800700 67,820700
SJC Bình Phước 66,780700 67,820700
SJC Huế 66,770700 67,830700
SJC Biên Hòa 66,800700 67,800700
SJC Miền Tây 66,800700 67,800700
SJC Quãng Ngãi 66,800700 67,800700
SJC Long Xuyên 66,820700 67,850700
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 67,0001,000 67,800800
DOJI HN 66,700900 67,700900
PNJ HCM 67,0001,300 68,0001,300
PNJ Hà Nội 67,000900 68,000900
Phú Qúy SJC 66,900800 67,900800
Bảo Tín Minh Châu 66,920770 67,890790
Mi Hồng 67,4501,000 68,2001,150
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 67,4001,800 68,0001,400
SCB 66,8001,000 67,800800
TPBANK GOLD 66,700900 67,700900