Giá vàng ngày 27-09-2023

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 68,1000 68,8000
Nhẫn 9999 1c->5c 56,600-200 57,550-200
Vàng nữ trang 9999 56,450-200 57,250-200
Vàng nữ trang 24K 55,483-198 56,683-198
Vàng nữ trang 18K 41,092-150 43,092-150
Vàng nữ trang 14K 31,530-117 33,530-117
Vàng nữ trang 10K 22,026-83 24,026-83
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 68,1000 68,8200
SJC Đà Nẵng 68,1000 68,8200
SJC Nha Trang 68,1000 68,8200
SJC Cà Mau 68,1000 68,8200
SJC Bình Phước 66,0800 66,8200
SJC Huế 68,1000 68,8000
SJC Biên Hòa 67,5000 68,1000
SJC Miền Tây 68,1200 68,8500
SJC Quãng Ngãi 68,1000 68,8200
SJC Long Xuyên 68,1000 68,8000
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 68,100100 68,8000
DOJI HN 68,050-50 68,850-50
PNJ HCM 68,1000 68,8000
PNJ Hà Nội 68,1000 68,8000
Phú Qúy SJC 68,0500 68,7500
Bảo Tín Minh Châu 68,15030 68,78050
Mi Hồng 68,2000 68,550-50
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 68,3000 68,8000
SCB 67,300-200 68,700-200
TPBANK GOLD 68,050-50 68,850-50