Giá vàng ngày 18-06-2021

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 56,200-50 56,800-50
Nhẫn 9999 1c->5c 51,7500 52,3500
Vàng nữ trang 9999 51,3500 52,0500
Vàng nữ trang 24K 50,5350 51,5350
Vàng nữ trang 18K 37,1910 39,1910
Vàng nữ trang 14K 28,4980 30,4980
Vàng nữ trang 10K 19,8570 21,8570
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 56,200-50 56,820-50
SJC Đà Nẵng 56,200-50 56,820-50
SJC Nha Trang 56,200-50 56,820-50
SJC Cà Mau 56,200-50 56,820-50
SJC Bình Phước 56,180-50 56,820-50
SJC Huế 56,170-50 56,830-50
SJC Biên Hòa 56,200-50 56,800-50
SJC Miền Tây 56,200-50 56,800-50
SJC Quãng Ngãi 56,200-50 56,800-50
SJC Đà Lạt 47,7700 48,2000
SJC Long Xuyên 56,220-50 56,850-50
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 56,300-50 56,8500
DOJI HN 56,200-100 56,800-100
PNJ HCM 56,200-50 56,800-50
PNJ Hà Nội 56,200-50 56,800-50
Phú Qúy SJC 56,250-100 56,750-100
Mi Hồng 55,4800 55,7000
Bảo Tín Minh Châu 56,3500 56,8000
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 56,450200 56,950200
ACB 56,350-50 56,85050
Sacombank 54,3800 54,5800
SCB 56,100-300 56,700-200
MARITIME BANK 54,5000 55,6000
TPBANK GOLD 56,200-150 56,750-100