Giá vàng ngày 24-06-2022

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 67,800-100 68,600-100
Nhẫn 9999 1c->5c 53,700-100 54,650-100
Vàng nữ trang 9999 53,550-100 54,250-100
Vàng nữ trang 24K 52,413-99 53,713-99
Vàng nữ trang 18K 38,842-75 40,842-75
Vàng nữ trang 14K 29,781-58 31,781-58
Vàng nữ trang 10K 20,775-41 22,775-41
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 67,800-100 68,620-100
SJC Đà Nẵng 67,800-100 68,620-100
SJC Nha Trang 67,800-100 68,620-100
SJC Cà Mau 67,800-100 68,620-100
SJC Bình Phước 67,780-100 68,620-100
SJC Huế 67,770-100 68,630-100
SJC Biên Hòa 67,800-100 68,600-100
SJC Miền Tây 67,800-100 68,600-100
SJC Quãng Ngãi 67,800-100 68,600-100
SJC Long Xuyên 67,820-100 68,650-100
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 67,850-50 68,550-50
DOJI HN 67,7500 68,5500
PNJ HCM 67,700-100 68,500-100
PNJ Hà Nội 67,800-60 68,550-50
Phú Qúy SJC 67,8500 68,550-50
Bảo Tín Minh Châu 67,860-10 68,540-50
Mi Hồng 68,050-100 68,4500
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 67,600-100 68,400-100
SCB 67,500-200 68,500-200
TPBANK GOLD 67,7500 68,5500