Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,030 110 24,060 30

Tỷ giá

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,180-15 23,210-15 23,490-15
 AUD 15,49126 15,64727 16,15128
 CAD 17,479-3 17,655-3 18,224-3
 JPY 167-1 169-1 177-1
 EUR 23,178-172 23,412-174 24,476-182
 CHF 23,425-80 23,662-81 24,424-84
 GBP 27,205-6 27,480-6 28,365-6
 CNY 3,4093 3,4433 3,5553
 SGD 16,23328 16,39728 16,92529
 THB 570-4 633-5 657-5
 MYR - 5,219-10 5,334-11
 DKK - 3,139-24 3,259-25
 HKD 2,899-2 2,929-2 3,023-3
 INR - 2940 3060
 KRW 15.530.1 17.260.11 18.930.13
 KWD - 75,817-123 78,859-128
 NOK - 2,261-17 2,357-17
 RUB - - 321-32
 SEK - 2,170-7 2,262-7

Giá USD Các Ngân Hàng

Tỷ giá trung tâm 07/07/2022

1 Đô la Mỹ = 23,178 7

Lịch sử tỷ giá