Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 24,600 20 24,700 20

Giá đô hôm nay

Tỷ giá hôm nay

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,0655 24,0955 24,4355
 AUD 15,552-6 15,709-6 16,214-7
 CAD 17,423-14 17,599-15 18,165-15
 JPY 1600 1620 1700
 EUR 25,475-144 25,732-145 26,874-152
 CHF 27,001-112 27,274-113 28,151-117
 GBP 29,775-91 30,076-92 31,043-95
 CNY 3,320-5 3,354-5 3,462-6
 SGD 17,633-39 17,811-39 18,384-40
 THB 6112 6792 7052
 MYR - 5,145-2 5,257-2
 DKK - 3,443-20 3,575-20
 HKD 3,0283 3,0593 3,1573
 INR - 2900 3020
 KRW 15.96-0.03 17.73-0.04 19.34-0.04
 KWD - 78,38242 81,52243
 NOK - 2,171-21 2,263-22
 RUB - - 249-4
 SEK - 2,265-13 2,361-14

Giá USD Các Ngân Hàng

Tỷ giá trung tâm 06/12/2023

1 Đô la Mỹ = 23,951 25

Lịch sử tỷ giá