Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 23,490 63 23,540 15
Usd tự do

Tỷ giá

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,290 23,320 23,660
 AUD 14,899 15,050 15,535
 CAD 16,784 16,954 17,500
 JPY 163 165 173
 EUR 24,541 24,789 25,916
 CHF 25,303 25,559 26,382
 GBP 28,219 28,504 29,423
 CNY 3,254 3,287 3,393
 SGD 16,923 17,094 17,645
 THB 597 664 689
 MYR - 5,023 5,133
 DKK - 3,322 3,450
 HKD 2,923 2,952 3,048
 INR - 283 294
 KRW 15.32 17.02 18.66
 KWD - 76,148 79,203
 NOK - 2,084 2,173
 RUB - - 279
 SEK - 2,128 2,219

Giá USD Các Ngân Hàng

Tỷ giá trung tâm 27/05/2023

1 Đô la Mỹ = 23,711 0

Lịch sử tỷ giá