Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 23,480 -20 23,530 -40
Usd tự do

Tỷ giá

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,310 23,340 23,680
 AUD 15,269 15,424 15,920
 CAD 16,660 16,829 17,371
 JPY 176 178 186
 EUR 24,686 24,935 26,068
 CHF 24,961 25,213 26,025
 GBP 28,042 28,325 29,238
 CNY 3,353 3,387 3,496
 SGD 17,218 17,391 17,952
 THB 609 677 703
 MYR - 5,261 5,376
 DKK - 3,338 3,467
 HKD 2,919 2,948 3,043
 INR - 285 296
 KRW 15.7 17.44 19.13
 KWD - 76,611 79,684
 NOK - 2,203 2,297
 RUB - - 293
 SEK - 2,218 2,312

Giá USD Các Ngân Hàng

Tỷ giá trung tâm 25/03/2023

1 Đô la Mỹ = 23,600 0

Lịch sử tỷ giá