Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 24,330 0 24,430 0
Usd tự do

Tỷ giá

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,670-40 23,700-40 23,980-40
 AUD 15,58442 15,74242 16,24844
 CAD 16,970-74 17,141-75 17,693-77
 JPY 1691 1711 1791
 EUR 24,37063 24,61663 25,73466
 CHF 24,648-26 24,897-26 25,699-27
 GBP 28,292113 28,577114 29,497118
 CNY 3,346-5 3,379-5 3,489-5
 SGD 17,106-18 17,279-18 17,835-19
 THB 6053 6724 6984
 MYR - 5,357-4 5,474-4
 DKK - 3,3019 3,4289
 HKD 2,982-5 3,012-5 3,109-5
 INR - 2890 3000
 KRW 15.6-0.03 17.34-0.03 19.01-0.04
 KWD - 77,427-137 80,531-143
 NOK - 2,3280 2,4270
 RUB - - 3610
 SEK - 2,2453 2,3414

Giá USD Các Ngân Hàng

Tỷ giá trung tâm 08/12/2022

1 Đô la Mỹ = 23,659 -1

Lịch sử tỷ giá