Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD chợ đen 24,370 0 24,450 0
Usd tự do

Tỷ giá

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,19020 24,22020 24,56020
 AUD 15,128-16 15,281-16 15,773-17
 CAD 17,59226 17,76926 18,34127
 JPY 1590 1600 1680
 EUR 24,984-86 25,236-87 26,355-91
 CHF 25,845-44 26,106-44 26,945-45
 GBP 28,90276 29,19477 30,13379
 CNY 3,2714 3,3044 3,4114
 SGD 17,3324 17,5084 18,0704
 THB 585-4 650-5 675-5
 MYR - 5,1272 5,2392
 DKK - 3,376-12 3,505-13
 HKD 3,0381 3,0681 3,1671
 INR - 2921 3041
 KRW 15.55-0.04 17.28-0.05 18.95-0.05
 KWD - 78,65965 81,80967
 NOK - 2,22619 2,32020
 RUB - - 239-2
 SEK - 2,162-7 2,254-7

Giá USD Các Ngân Hàng

Tỷ giá trung tâm 28/09/2023

1 Đô la Mỹ = 24,088 0

Lịch sử tỷ giá