Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra

USD chợ đen

25,150 120 25,220 90

Giá đô hôm nay

Tỷ giá hôm nay

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,34535 24,37535 24,71535
 AUD 15,653-30 15,811-31 16,319-32
 CAD 17,73248 17,91148 18,48750
 JPY 1580 1600 1680
 EUR 25,87746 26,13847 27,29749
 CHF 27,22094 27,49595 28,37998
 GBP 30,21350 30,51851 31,49852
 CNY 3,3420 3,3760 3,4850
 SGD 17,80821 17,98722 18,56622
 THB 6032 6702 6962
 MYR - 5,0667 5,1777
 DKK - 3,4987 3,6327
 HKD 3,0584 3,0894 3,1894
 INR - 2950 3070
 KRW 15.930.04 17.70.05 19.30.04
 KWD - 79,545114 82,730118
 NOK - 2,292-1 2,390-1
 RUB - - 2531
 SEK - 2,3210 2,4200

Giá USD Các Ngân Hàng

Tỷ giá trung tâm 22/02/2024

1 Đô la Mỹ = 23,981 -12

Lịch sử tỷ giá